0 Items

A másokkal való együttműködés szükséges és alapvető képesség egy közösségben.  Azok a tanulók lesznek előnyben, akik jól kommunikálnak, tudásukkal hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, tudnak tárgyalni, tudják képviselni a véleményüket, jó konfliktuskezelők, és jól dolgoznak csapatban.
Az iskolában jó lehetőséget teremthetünk, hogy mindezen képességeket biztonságos környezetbe sajátítsák el, gyakorolják.

Csoportmunkában a tanulók és tanárok is egy olyan komplex rendszerben dolgozhatnak, ahol a tudás és az ismeretátadás nem csak egyéni szinten, de csoport vagy osztályszinten is megvalósul. A tanárnak átalakul a szerepköre, az ismeretátadás helyett az irányító szerep jut.

A munkaforma eltolódása maga után vonja azt is, hogy az értékelési rendszerünket is át kell gondolni.Hogyan értékeljük a csoportmunkát és benne az egyén szerepét?A csoportmunkák teljesítményét: ön és társértékelés keretében jól lehet vizsgálni. A csoport tagjai értékelik/pontozzák/osztályozzák a maguk és egymás munkáját,  egy értékelő lap segítségével.

Milyen előnye van a módszernek?
A tanulók megtanulnak egy értékelési kultúrát, amelyben saját magukat és társukat is reálisabban látják.
A tanulói hozzáállás megváltozik.
Elősegíti a minőségi munkát az osztályteremben.
A tanulók tanulnak mások sikeréből és hibáiból.
Azonnali visszajelzést ad a tanulóknak és a tanárnak is.
Nagy létszámú osztály esetén reálisabb képet ad a tanárnak, az egyéni teljesítményről is.
Idő takarít meg a tanárnak!

Hogyan kezdjük hozzá?

1. Mielőtt elkezdődik a munka, tisztázni kell a “játékszabályokat”. Meg kell beszélni a csoportmunka menetét, az elvárt eredményt és a kívánt tanulói viselkedést és hozzáállást.
2. Meg kell beszélni az értékelőlap szempontsorát.  El kell mondani a tanulóknak, hogy, hogy maguk és társaik érdekében  is aktívan, képességüknek megfelelően részt kell vállalniuk a közös munkában.
3. A tanulóknak el kell mondani, hogy mit és milyen arányban értékelünk. Egyéni munka minőségét, a csoport elkészült munkájának a minőségét, vagy az együttműködést. Hogyan vesszük figyelembe a csoportértékelő lap eredményét.

Pontokkal, százalékkal, jeggyel vagy szövegesen értékelünk.
Hogyan számít be az egyéni értékelésbe.

Hogyan lehet a csoportmunka eredményét jeggyel kifejezni?

  • Egy jeggyel értékelem a csoport minden tagját, az elvégzett munka minősége alapján.
  • Egyéni jeggyel értékelek, a csoportértékelő lap segítségével.
  • Egy jeggyel értékelek egyéni munkát és egy jeggyel az elkészült feladatot.
  • Egy jeggyel az együttműködést, egy jeggyel az egyéni teljesítményt és egy jeggyel a csoportteljesítményt értékelem.

Mely korosztályt lehet bevonni a társértékelés rendszerébe?

Iskola első osztályától. Kevesebb szemponttal, és a szempontsort emojikkal jelezve.
Saját tapasztalat: Érdemes pontosan követni a módszert, mert ha nincsenek tisztázva a szabályok, akkor értetlenkedés lesz belőle. Az értékelő lap szempontsora segíti a gyerekeket az értékelésben. A csoportértékelő lap használata is gyakorlást igényel. A hiányosságokat úgy jelzem vissza, hogy miben kell fejlődni az adott csoporttagnak.Egyebek mellett, a tanulók igazságosabbnak ítélik, ha beleszólhatnak ők is a jegyek alakulásába. És tényleg időmegtakarító módszer.
Az értékelő lapot  itt lehet letölteni:

Last minute ötlet: bemelegítő játék első osztályfőnöki órára

TANTÁRGY: osztályfőnöki óra         IDŐ: 5-15 perc    KOROSZTÁLY: bármely     MUNKAFORMA: egyéni, pár, csoport, plénum      ESZKÖZÖK: papír, ceruza    ELŐKÉSZÍTÉS: nem szükséges  MIRE JÓ MÉG: bemelegítés, osztályközösség építése kommunikáció, képzelet, kreativitás ...

Skillfulbemutato

Kiknek ajánljuk programjainkat?
Gyógypedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, logopédusoknak, tanítóknak és tanároknak 1-12. osztályig, óvodapedagógusoknak

Miért jó, ha a pedagógusok óratervező programot használnak?

Mert az óraterveiket az előírásoknak megfelelő formátumban, gyorsan elkészíthetik. A formát mi adjuk, a tartalmat te!

Megjelentek a 2019-2020-as tanév óratervező programjai

Tervező programokat készítünk pedagógusoknakOraterv.hu ProgramjainkrólMunkáink Classbook-óratervező A program tanítóknak tanároknak Classbook-óratervező B program tanítóknak, tanároknak Skillful egyéni fejlesztési terv gyógypedagógusoknak, fejlesztő pedagógusoknak,...

Rövid összefoglalás: Tanítási óra menete és didaktikai alapelvek

A tanítási óra menete A tanítási órákat sokféle módon szervezhetjük, lehetnek bár egy nagyobb egység részei, mégis, érdemes őket önálló egységként kezelni. Érdemes ezen lista lapján felépíteni az órák szerkezetét. Bármi legyen is a téma, az órák kézben tarthatók,...

Fejlesztő értékelés az osztályteremben.

A fejlesztő értékelesés a tanári eszközkészlet részét képezi. Nem kell bonyolultnak vagy időigényesnek lenniük. Van azonban néhány dolog, ami kulcsfontosságú a hatékonyság szempontjából.

A fejlesztő értékelés lépésről-lépésre, eszközök, módszerek a gyakorlatban

A fejlesztő értékelés, az értékelési módszerek olyan változatos széles skálája, amelyeket a tanulási folyamat során FOLYAMATOS ÉRTÉKLÉSRE HASZNÁLUNK. A tanulók és tanáraik folyamatos visszajelzést kapnak arról, hogy hol tartanak azokat a fogalmakat, amelyeket a tanulók még nem értettek meg, a készségeket, amelyek elsajátítására még energiát kell fordítani.

Óraterv receptek 2019/20-as tanévre. Ha így készíted, jó nyomon jársz.

Szeretnénk figyelmedbe ajánlani 3 pedagógusoknak készült termékünket, melyekkel az előírásoknak megfelelő óraterveket, óravázlatokat, egyéni fejlesztési terveket lehet gyorsan készíteni. Évek óta készítünk számítógépes programokat, amelyekkel a pedagógusok...

Óraterv receptek 2019/20-as tanévre. Ha ezek alapján készülsz jó nyomon jársz.

Bemutatok három számítógépes programot, amelyet pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal fejlesztettünk, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok és gyógypedagógusok szakszerűen tudják dokumentálni a tanóráikat, a foglalkozásaikat és egyéni fejlesztési terveiket.

Titkos jutalom

A gyerekek imádják, ha előkerül a titkos jutalom tábla.

Pin It on Pinterest

Share This