A másokkal való együttműködés szükséges és alapvető képesség egy közösségben.  Azok a tanulók lesznek előnyben, akik jól kommunikálnak, tudásukkal hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, tudnak tárgyalni, tudják képviselni a véleményüket, jó konfliktuskezelők, és jól dolgoznak csapatban.
Az iskolában jó lehetőséget teremthetünk, hogy mindezen képességeket biztonságos környezetbe sajátítsák el, gyakorolják.

Csoportmunkában a tanulók és tanárok is egy olyan komplex rendszerben dolgozhatnak, ahol a tudás és az ismeretátadás nem csak egyéni szinten, de csoport vagy osztályszinten is megvalósul. A tanárnak átalakul a szerepköre, az ismeretátadás helyett az irányító szerep jut.

A munkaforma eltolódása maga után vonja azt is, hogy az értékelési rendszerünket is át kell gondolni.Hogyan értékeljük a csoportmunkát és benne az egyén szerepét?A csoportmunkák teljesítményét: ön és társértékelés keretében jól lehet vizsgálni. A csoport tagjai értékelik/pontozzák/osztályozzák a maguk és egymás munkáját,  egy értékelő lap segítségével.

Milyen előnye van a módszernek?
A tanulók megtanulnak egy értékelési kultúrát, amelyben saját magukat és társukat is reálisabban látják.
A tanulói hozzáállás megváltozik.
Elősegíti a minőségi munkát az osztályteremben.
A tanulók tanulnak mások sikeréből és hibáiból.
Azonnali visszajelzést ad a tanulóknak és a tanárnak is.
Nagy létszámú osztály esetén reálisabb képet ad a tanárnak, az egyéni teljesítményről is.
Idő takarít meg a tanárnak!

Hogyan kezdjük hozzá?

1. Mielőtt elkezdődik a munka, tisztázni kell a “játékszabályokat”. Meg kell beszélni a csoportmunka menetét, az elvárt eredményt és a kívánt tanulói viselkedést és hozzáállást.
2. Meg kell beszélni az értékelőlap szempontsorát.  El kell mondani a tanulóknak, hogy, hogy maguk és társaik érdekében  is aktívan, képességüknek megfelelően részt kell vállalniuk a közös munkában.
3. A tanulóknak el kell mondani, hogy mit és milyen arányban értékelünk. Egyéni munka minőségét, a csoport elkészült munkájának a minőségét, vagy az együttműködést. Hogyan vesszük figyelembe a csoportértékelő lap eredményét.

Pontokkal, százalékkal, jeggyel vagy szövegesen értékelünk.
Hogyan számít be az egyéni értékelésbe.

Hogyan lehet a csoportmunka eredményét jeggyel kifejezni?

  • Egy jeggyel értékelem a csoport minden tagját, az elvégzett munka minősége alapján.
  • Egyéni jeggyel értékelek, a csoportértékelő lap segítségével.
  • Egy jeggyel értékelek egyéni munkát és egy jeggyel az elkészült feladatot.
  • Egy jeggyel az együttműködést, egy jeggyel az egyéni teljesítményt és egy jeggyel a csoportteljesítményt értékelem.

Mely korosztályt lehet bevonni a társértékelés rendszerébe?

Iskola első osztályától. Kevesebb szemponttal, és a szempontsort emojikkal jelezve.
Saját tapasztalat: Érdemes pontosan követni a módszert, mert ha nincsenek tisztázva a szabályok, akkor értetlenkedés lesz belőle. Az értékelő lap szempontsora segíti a gyerekeket az értékelésben. A csoportértékelő lap használata is gyakorlást igényel. A hiányosságokat úgy jelzem vissza, hogy miben kell fejlődni az adott csoporttagnak.Egyebek mellett, a tanulók igazságosabbnak ítélik, ha beleszólhatnak ők is a jegyek alakulásába. És tényleg időmegtakarító módszer.
Az értékelő lapot  itt lehet letölteni:

Óratervező, foglalkozástervező, egyéni fejlesztési terv készítő programok pedagógusoknak.

Bemutatok három számítógépes programot, amelyet pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal fejlesztettünk, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok és gyógypedagógusok szakszerűen tudják dokumentálni a tanóráikat, a foglalkozásaikat és egyéni fejlesztési terveiket.

Titkos jutalom

A gyerekek imádják, ha előkerül a titkos jutalom tábla.

farsang a tanteremben

Farsangi buli a tanteremben

TANTÁRGY: – IDŐ: 45-120 perc KOROSZTÁLY:általános iskola MUNKAFORMA: csoport plénum ESZKÖZÖK: játéktól függően ELŐKÉSZÍTÉS: szükséges MIRE JÓ MÉG: elfogadás, csoportkohézió erősítés

A következőkben 6 játékleírást hoztam, a klasszikus egy perc és nyersz videókat, ha már elfelejtettük, és tánctanító bulivideókat kicsiknek!

pdca kör

Mit jelent a PDCA CIKLUS a pedagógiai munkában? Mit tartalmaz a tanfelügyeleti kézikönyv?

Az Országos tanfelügyeleti kézikönyvben a következő mondatra bukkanhatunk: Pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCA ciklus. Mi az a PDCA ciklus?

csoport értékelés

Csoportmunka értékelésének módszertana letölthető csoportmunka értékelő lappal

A másokkal való együttműködés szükséges és alapvető képesség egy közösségben.  Azok a tanulók lesznek előnyben, akik jól kommunikálnak, tudásukkal hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, tudnak tárgyalni, tudják képviselni a véleményüket, jó konfliktuskezelők, és...
Tanárnéni

5 szemléletváltó módszer 2019-re. Classbook-óratervező, és Skillful egyéni fejlesztési terv támogatásával.

Sok (ha nem a legtöbb) pedagógus csak most kezdi hozzáigazítani a gyakorlatát a jövő változó igényeihez. Azok számára, akik szeretnék használni a foglalkozásaikon oktatás legújabb módszereit összefoglaltuk, hogy mi az öt legfontosabb új tanítási trend, amelyek pozitív...
Classbook-óratervező+

Készítsd a kooperatív óraterved velünk! Fázisképekkel.

TANTÁRGY: bármely KOROSZTÁLY:bármely     IDŐ: 15-25 perc    MUNKAFORMA:egyéni      ESZKÖZÖK: laptop   ELŐKÉSZÍTÉS: nem szükséges  MIRE JÓ MÉG: ráhangolódás, dokumentáció A tartalmat a pedagógus adja! A kirakós kooperatív óraszervezés iránti nagy érdeklődés nyomán...
Classbook-óratervező+

Ismerd meg és használd a Classbook-óratervező programokat! Akciósan 2018-2019-es tanévre

Ismerd meg a Classbook-óratervező programot, amelyet szakértők és tanárok fejlesztettek, hogy könnyen, gyorsan, precízen lehessen óraterveket, óravázlatokat írni!  A 2018. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját...
tanítási óra

A tanítási óra menete és didaktikai alapelvek

A tanítási óra menete A figyelem felkeltése, a tanulás motivációjának biztosítása A tanulók informálása az óra céljáról A tanulók - a témával kapcsolatos - előzetes ismereteinek ellenőrzése, felidéztetése Az új ismeretek prezentálása (induktív, deduktív, vagy...

Hogyan ösztönözd jobb iskolai teljesítményre a Z és Alfa generációt? 4 egyszerű változtatással

Felnövőben van egy új generáció digitális generáció, ők a “dotcom” gyerekek, akik beleszülettek a digitalizált világba, így minden digitális eszközt természetesnek vesznek, az emberek mindennapjainak nemcsak kiegészítéseként, hanem szerves részeként kezelik azokat. A...

Pin It on Pinterest

Share This