Általános szerződési feltételek

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató – GDPR elvei alapján

 

Az oraterv.hu tájékoztatja az oldalon megrendelőket, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

 

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

 1. A kezelt adatok köre
 • név
 • e-mail cím
 • postázási cím

A látogató a honlapon történő  megrendelés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az

oraterv.hu jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

 1. Az adatkezelés célja
 • a megrendelt termék eljuttatása a vásárlóhoz
 • információ és tájékoztatás a Classbook óratervező, Skillful programmal kapcsolatos eseményekről.
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.oraterv.hu oldalon

megrendelők önkéntes hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a megrendelés vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

 1. A honlap üzemeltetője. A www.oraterv.hu honlapot az

Berényi Gabriella (székhely: Szolnok Kassák Lajos utca 17/D)

üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat harmadik személynek

nem továbbítja.

 1. Az érintettek jogai:

A megrendelő bármikor jogosult tájékoztatást kérni az

oraterv.hu által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton

keresztül vagy az

info@oraterv.hu email címre megküldött levélben kérhetik. Az

oraterv.hu oldalon a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 1. Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye

(tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

Szolnok, 2018.06.30

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

A szolgáltató neve: Berényi Gabriella

A szolgáltató székhelye: Szolnok

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

info@oraterv.hu

Adószáma:

74177934-1-36

telephelye: 5008 Szolnok Kassák Lajos utca 17/D

 

A szerződés nyelve: magyar

 

1.1 Alapvető rendelkezések:

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

(„Ptk.”)és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Hatály, az ÁSZF módosítása.

 

1.2 Adatkezelési szabályok:

 

1.2.1.

Az adatvédelmi tájékoztató az oraterv.hu honlapon hozzáférhető

 

1.3 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

1.3.1

A termék CLASSBOOK óratervező „A” és a CLASSBOOK óratervező „B”, Skillful egyéni fejlesztési terv programok, a honlapon

vagy a megadott email címen keresztül rendelhetők meg. A vásárlás két formában történhet: online kártyás fizetéssel vagy átutalással. A termék ára bruttó ár, az áfát tartalmazza, magyar forintban értendő .

1.3.2.

A termékek leírása és bemutatása az oraterv.hu weboldalon megtalálható

1.3.3.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

1.3.4.

Termék vételára nem tartalmazza az üzembehelyezés költségeit.

 

1.4. A rendelés menete:

1.4.1.

Megrendelés menete átutalással:

1, Válasszon ki egy terméket , és kattintson rá! A következő oldalon, egy részlettes leírás található a termékről, itt kell kattintani a KOSÁRBA RAKOM gombra! További termékek választhatók, a VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA gomb megnyomásával. Automatikusan visszakerül a boltba.

2, Folytassuk a vásárlást! Kattintson a KOSÁR gombra!  Van kuponja? Írja be a kuponkódot és nyomja meg a KUPON BEVÁLTÁSA gombot! Nyomja meg a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombot!

3,Töltse ki az adatait! Ellenőrizze le az adatait! Főleg az email címet mert ez a legfontosabb kommunikációs csatorna! Kattintson a közvetlen banki átutalásra, pipálja be az Adatkezelési tájékoztatót és az Általános szerződési feltételeket! Majd nyomja meg a MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gombot!

4,  Ebben a pillanatban meg is érkezett a visszaigazolás a saját, megadott email címre.Most annyi teendő van, hogy a levélben megadott számlaszámra fizesse be a vételárat!

5, Amint az utalás teljesül egy számlát és egy teljesített rendelésről szóló értesítést küldünk az email címre. A letöltésre kell kattintani, és letölteni a file-okat! A file-okat a rendszer egyszer engedi letölteni.

1.4.2.

Megrendelés menete postai utánvéttel:

1, Töltse ki a megrendelőlapot, és nyomjon a küldés gombra.

2, E-mailben visszaigazolást kap a megrendelésről, a számlát postai úton küldjük a megadott postázási címre.

3, A számla kiegyenlítése postai átvételkor történik. A szoftvert és a használatához szükséges felhasználónevet és jelszót is ekkor kapja meg.

1.4.3.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert aszerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

1.4.4.

Szállítás

A termék online formában a kártyás fizetés után letölthető.Szállítás fizikai formában nem valósul meg ezért,  szállítási díj nem kerül felszámításra.

Rendelés menete kártyás fizetéssel

1.4.5.

Az Online bankkártyás fizetés a b-payment által biztosított bankkártya-elfogadási mód, amely
alapján a Vevő (Kártyabirtokos) a tranzakció során megadott bankkártya adataival online
bankkártyás fizetés indítását kezdeményezheti.
A b-payment a fizetési mód kapcsán vállalja, hogy a sikeres fizetés tényéről a Vevőt a
hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesíti.
A kereskedő(oraterv.hu) a Vásárló által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért
semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a
b-payment a Vevők irányába közvetlenül köteles helytállni.

Fizetési visszaigazolás: a Vevő részére a vásárlást követően elektronikus formában küldött
Tranzakciós visszaigazolás, amely tartalmazza:
– a Tranzakció összegét;
– a Tranzakció devizanemét;
– a Tranzakció idejét.

1.5. Elállás joga:

1.5.1

A számítógépes szoftverek esetében akkor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, ha a jelszót már megkapta, hiszen ilyenkor lehetővé válik számára a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amelyért szerzői jogdíjat

kellene fizetni. Ha azonban a terméket nem fizeti ki, automatikusan előáll az elállási jog.

 

 

1.6. Garancia, jótállás

 

1.6.1.

Garantáljuk, hogy a Szoftver alapvetően megfelel a szerződéskötés időpontjában az adott Szoftverre alkalmazandó Szoftver Termék Leírásnak. A Szoftverre a szerződés (ajánlat, árlista) ellenkező kikötése hiányában

harminc(30) nap jótállási időt vállal, melynek kezdete a

leszállítást követő 30. nap, illetve amennyiben az üzembehelyezés előbb történik, az üzembehelyezés napja.

1.6.2.

A jótállási

kötelezettsége a hibás Szoftvernek a Szoftver Termék Leírástól való

lényeges eltérését kijavítani. Nem garantáljuk, hogy a Szoftver működése megszakítás vagy hibamentes lesz.

1.6.3.

A Megrendelő jótállással kapcsolatos kötelezettségei

A jótállási kötelezettségei teljesítésének előfeltétele az alábbi rendelkezések Megrendelő általi betartása:

A Megrendelő a használati útmutató és kézikönyv utasításainak megfelelően használja a termékeket és betartja a használatra vonatkozó ajánlásokat.

A Megrendelőnek biztosítania kell a megfelelő operációs környezetet a hardver-és szoftverkörnyezetet.

A Megrendelő köteles a jótállás alá tartozó termék meghibásodását haladéktalanul közölni annak mindenkori e-mail címen. A meghibásodás időpontjának a hibabejelentés időpontja tekintendő.

A Megrendelő minden lehetséges intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy a hiba súlyosabbá válását megelőzze és/vagy a bekövetkezett kárt csökkentse ill. a fenyegető

kárveszélyt elhárítsa. Ezen kötelezettség javítási vagy egyébként speciális szakértelmet igénylő tevékenységek elvégzésére nem vonatkozik.

1.6.4.

Jótállási korlátozások

A korlátozott jótállási kötelezettségei nem vonatkoznak azon esetekre, ha a termék meghibásodásának oka:-a Megrendelő általi nem megfelelő, szakszerűtlen, gondatlan használat, beleértve a

Termékek előírt környezeti és egyéb feltételek biztosítása nélküli használatát -a szállítás után, de az üzembehelyezés előtt bekövetkezett esemény,-a Megrendelő vagy harmadik személy által az előzetes írásbeli engedélye nélkül megkísérelt

javítás, módosítás,a termék szállítása közben felmerült roncsolódás,meghibásodás.

 

 

1.7.Szankciók

 

Abban az esetben, ha a Megrendelő szándékosan lehetővé teszi jogosulatlan harmadik személy számára a Szoftver másolását, használatát vagy ha szándékosan teszi jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé a Szoftvert, a Megrendelő köteles a kötbért fizetni.

A szoftver szellemi termék amelynek tulajdonjoga kizárólag Berényi Gabriella és Joó Imréné tulajdona. Bármilyen a szoftver lényegét érintő hasonlóság a szerzői jogról szóló 1999. évi

LXXVI. törvény hatálya alá tartozik.

 

1.8.Panaszkezelés

1.8.1.

Panaszbejelentés az

info@oraterv.hu

e-mail címen érhető el.

 

1.9. Vegyes rendelkezések

1.9.1.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolnoki Járásbíróság illetékességét.

 

Szolnok,

2018.07.12

 

Pin It on Pinterest

Share This