mozaik módszer

TANTÁRGY: bármely KOROSZTÁLY:bármely     IDŐ:45 perc    MUNKAFORMA:csoport      ESZKÖZÖK: tankönyv füzet, kiegészítő anyag      ELŐKÉSZÍTÉS:nem szükséges  MIRE JÓ MÉG: versengés megszüntetése egy csoporton belül

A „Mozaik módszer” egy olyan tanítási módszer, ami – büszkék lehetünk- Magyarországon származik. Ez az eljárás arra épül, hogy a bonyolult témákat vagy feladatokat kisebb, kezelhető részekre bontja, ahogy a mozaikot is részletekben rakjuk össze. Minden kis rész egy-egy konkrét fogalmat vagy készséget jelent, amit a diákok elsajátíthatnak, mielőtt a következő darabra lépnének. A megértés és a jártasság fokozatos felépítésével a diákok hatékonyabban tudnak megérteni nehéz témákat. A Mozaik módszer aktív tanulásra, együttműködésre és gyakorlati tevékenységekre helyezi a hangsúlyt, hogy bevonja a diákokat és elmélyítse a tudásukat. 

 

A mozaik módszer előnyei

A Mozaik módszer eredete nemzetközi szinten viszonylag modern, de Magyarországhoz köthető. Az elnevezését onnan kapta, hogy a mozaikhoz hasonlóan a tananyagot kisebb, könnyebben kezelhető részekre bontja, majd ezeket fokozatosan építi fel, ahogyan egy mozaikot összeraknak. A módszernek korai gyökerei vannak a 20. század elejére, amikor az oktatásban egyre inkább elterjedt az a felismerés, hogy a tanulók hatékonyabbak lehetnek, ha a tananyagot könnyebben érthető részekre bontják, és azokat fokozatosan építik fel. Magyarországon ez az elgondolás továbbfejlődött és a Mozaik módszerként vált ismertté.

A csoportok az elsajátítandó információkat teljes egészét megkapják  de úgy, hogy a megtanulandó információ szeletekre van bontva és azokat szétosztják az egyének között. Vagyis a csoport tagjainak, mint egyéneknek a teljes információnak csak bizonyos része áll a rendelkezésére. 

A Mozaik módszernek számos előnye van az oktatásban:

 1. Komplex témák felosztása: A Mozaik módszer lehetővé teszi a tananyagok felosztását kisebb, könnyebben kezelhető részekre. Ez segít megelőzni a túlterhelést és a tanulók elveszettségét olyan komplex témák tanulása közben.
 2. Tanulóközpontú megközelítés: A módszer aktív tanulást és részvételt ösztönöz, mivel a diákoknak lehetőségük van lépésről lépésre felfedezni és megérteni az új információkat vagy készségeket.
 3. Különböző tanulási stílusok támogatása: A Mozaik módszer lehetőséget ad a tanulóknak arra, hogy különböző módon feldolgozzák és tanulják meg a tananyagot. Például egyes diákok inkább vizuális, míg mások inkább auditív vagy kinetikus tanulók lehetnek, és a módszer lehetővé teszi számukra, hogy a saját stílusuk szerint tanuljanak.
 4. Elmélyült megértés: A részletekbe menő tanulás segíti az elmélyült megértést. A tanulók fokozatosan építik fel tudásukat és készségeiket, ami segít abban, hogy ne csak felszínesen, hanem mélyebben is megértsék a tananyagot.
 5. Önálló tanulás ösztönzése: A Mozaik módszer általában ösztönzi az önálló tanulást, mivel a diákoknak lehetőségük van egyénileg vagy kiscsoportokban dolgozni a tananyag feldolgozásán.
 6. Alkalmazhatóság különböző korosztályoknál és témáknál: Rugalmas módszer, amely alkalmazható különböző korosztályok és témák esetében, beleértve a tudományt, a matematikát, a nyelvtant, a történelmet és sok más területet az oktatásban.

Ezek az előnyök segítik a diákokat abban, hogy hatékonyabban tanuljanak és mélyebb megértést szerezzenek a tananyagról, miközben fokozzák a motivációjukat és az érdeklődésüket az adott témák iránt.

Mi a különbség a mozaik és a kooperatív módszer között?

 

A kooperatív és a mozaik módszer mindkettő olyan oktatási megközelítések, amelyek arra törekednek, hogy a tanulókat aktív részvételre ösztönözzék és elmélyítsék a tanulást. Azonban vannak különbségek a két módszer között:

 1. Célkitűzés:
  • A kooperatív módszer célja, hogy a diákok közösen dolgozzanak együtt egy feladaton vagy projektben, és támogassák egymást a tanulás folyamatában. A csoportmunka és az együttműködés hangsúlyosak ebben a módszerben.
  • A mozaik módszer célja az, hogy a tananyagot kisebb részekre bontva, lépésről lépésre tanítsa meg a diákoknak, és ezáltal könnyebben megérthetővé tegye a komplex témákat.
 2. Részletek és feladatok kezelése:
  • A kooperatív módszerben általában egy feladatot vagy projektet osztanak fel csoportokra, és a csoporttagok együtt dolgoznak azon, hogy teljesítsék azt.
  • A mozaik módszer esetében a tananyagot kisebb részekre bontják, és a diákok lépésről lépésre haladnak az információk feldolgozásában vagy a készségek elsajátításában.
 3. Kommunikáció és szerepek:
  • A kooperatív módszerben a diákoknak gyakran különböző szerepeket kell betölteniük a csoportban, és aktívan kommunikálniuk kell egymással a feladat megoldása érdekében.
  • A mozaik módszer inkább az egyéni vagy kiscsoportos tevékenységekre összpontosít, ahol a diákoknak lehetőségük van egyénileg vagy kis csoportban dolgozni a tananyag megszerzésén.

Mindkét módszer hatékony lehet az oktatásban, és gyakran kombinálják őket az oktatási célok és a tananyag jellegétől függően. A kooperatív módszer inkább a csoportmunkára és az együttműködésre összpontosít, míg a mozaik módszer a tananyag strukturáltabb és lépésről lépésre történő feldolgozására összpontosít.

Egy rövid óravázlat a mozaik módszerrel

 

Egy példa a Mozaik módszerre lehet például egy történelemóra, amelynek célja az első világháború okainak és következményeinek megértése.

 1. Bevezetés: A tanár röviden áttekinti az első világháború főbb eseményeit és következményeit, hogy a diákoknak legyen egy általános képük a témáról.
 2. Csoportmunka: A diákok csoportokba szerveződnek, és mindegyik csoport kioszt egy kis részt a háború előzményeiről, okairól vagy fontos eseményeiről. Például egy csoport tanulmányozza az osztrák-magyar Monarchia összeomlását, egy másik pedig a szövetségi rendszer kialakulását.
 3. Kutatás és prezentáció: A csoportok kutatást végeznek a kijelölt témáikról, majd rövid prezentációkat tartanak a többi csoportnak. Ez lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy megtanulják az információkat és megvitassák azokat egymással.
 4. Kiegészítő tevékenységek: A tanár olyan kiegészítő tevékenységeket ad, amelyek segítenek a diákoknak még jobban megérteni a tanultakat, például interaktív térképek, idővonalak készítése vagy szerepjátékok szervezése.
 5. Értékelés: A tanár értékeli a diákok munkáját, figyelembe véve a prezentációkat, a részvételt a csoportmunkában és az egyéni teljesítményt a kiegészítő tevékenységek során.

Ez a Mozaik módszer példa jól demonstrálja, hogyan lehet egy összetett témát felosztani kisebb részekre, és hogyan lehet aktív részvétellel, csoportmunkával és kiegészítő tevékenységekkel elmélyíteni a tanulók tudását és megértését.

Ezek is érdekelhetnek

Tankerületek által támogatott Óratervező és Egyéni fejlesztési terv programjaink: Kattints és tudj meg többet!

Tankerületek által támogatott Óratervező és Egyéni fejlesztési terv programjaink: Kattints és tudj meg többet!

Minden ami egy óraterv, egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez kell egy csomagban! Előre beépített elrendezés- fejléc, óraterv kifejtése Szakkifejezések Formázott nyomtatási kép  Kiknek ajánljuk?  Óvodapedagógusoknak, tanítóknak és tanároknak 1-12. osztályig,...

Hogyan rendezd a konfliktusokat az osztályban? – konfliktus megoldó tréning feladatok

Hogyan rendezd a konfliktusokat az osztályban? – konfliktus megoldó tréning feladatok

Konfliktuskezelési feladatok segítenek a diákoknak megérteni és hatékonyan kezelni a konfliktusokat. Például szerepjátékok, ahol a diákok megjelenítik különböző konfliktushelyzeteket, majd közösen megbeszélik a legjobb megoldásokat. Ezek a csoportdinamikai feladatok segíthetnek az osztályközösség erősítésében, a diákok közötti kapcsolatok kialakításában és az együttműködési készségek fejlesztésében.

Pin It on Pinterest

Share This