konfliktuskezelés az osztályban

TANTÁRGY: bármely KOROSZTÁLY:általános és középiskola     IDŐ:15- 45 perc    MUNKAFORMA:csoport      ESZKÖZÖK: nem szükséges      ELŐKÉSZÍTÉS:nem szükséges  MIRE JÓ MÉG: konfliktusok kezelése

  1. Szerepjáték – Konfliktusmegoldás a mindennapi életből: Készíts elő olyan helyzeteket, amelyek valóságos konfliktusokat szimulálnak, amelyek előfordulhatnak az iskolában vagy a diákok mindennapi életében. Például: baráti összetűzések, vita a családban vagy osztálytársakkal, nézeteltérések a tanárokkal stb. Osztasd fel a diákokat párokba vagy kisebb csoportokba, és kérjék meg őket, hogy játsszák el a konfliktusos helyzeteket. Utána beszéljétek át, hogy miként oldották meg a konfliktust, és milyen más lehetséges megoldások léteznek.
  2. Konfliktusmegoldó szituációs játék: Készíts elő különböző szituációs kártyákat, amelyek konfliktushelyzeteket írnak le, például két diák közötti vita, egy csoportban fellépő feszültség stb. A diákok kiválasztanak egy kártyát, majd csoportban vagy párokban megbeszélik, hogyan oldanák meg a szituációt, és mi lenne a legjobb lépés.
  3. Közösen kidolgozott szabályok: Kérjük meg a diákokat, hogy csoportokban állítsanak össze egy listát olyan szabályokról és normákról, amelyek segíthetik a konfliktusok megelőzését és kezelését az osztályban vagy az iskolában. Ezután a csoportok megosztják az elképzeléseiket a teljes osztállyal, és közösen megvitatják, hogy melyek lennének a legmegfelelőbb szabályok és normák.
  4. Empátia gyakorlása: Készíts elő olyan esetleírásokat vagy történeteket, amelyek különböző szempontokból mutatják be a konfliktusokat. Kérdezd meg a diákokat, hogy hogyan éreznék magukat az adott helyzetben lévő személyek, és mi lenne a legmegfelelőbb módszer a konfliktus megoldására az adott helyzetben.
  5. Közösségi építő tevékenységek: Olyan csoportos tevékenységeket szervezhetsz, amelyek elősegítik az osztályközösség megerősítését és a kölcsönös bizalom kiépítését. Például közös projektek, önkéntes munka, osztálykirándulások stb. Ezeken a tevékenységeken keresztül a diákok megtapasztalhatják a közös célok elérését és a konfliktusok kezelését az együttműködésen keresztül.

Egy konfliktus megbeszélése után vonjátok le a morális tanulságot

A morális tanulság vonása nagymértékben függ a történetben bemutatott helyzettől és annak kimenetelétől. Általában azonban a morális tanulság egy olyan érték vagy elv, amelyet a történeten keresztül tanulhatunk meg, és amely segít abban, hogy jobban megértsük a helyzetet és a karakterek cselekedeteit. Ahhoz, hogy levonjuk a morális tanulságot egy történetből, néhány lépést követhetünk:

  1. Azonosítsuk a fő témát: Határozzuk meg, hogy mi a történet fő témája vagy üzenete. Ez lehet például az együttműködés fontossága, az empátia, a békés megoldások keresése vagy más érték vagy elv.
  2. Vizsgáljuk meg a karakterek cselekedeteit: Nézzük meg, hogy hogyan reagálnak a karakterek a helyzetre, és hogyan változnak vagy fejlődnek a történet során. Melyik cselekedetek segítettek a konfliktus megoldásában vagy a helyzet javításában, és melyek nem?
  3. Gondolkodjunk a következményeken: Milyen következményei voltak a karakterek cselekedeteinek? Hogyan befolyásolta ezek a cselekedetek a történet kimenetelét? Milyen tanulságokat hoztak a karakterek saját döntéseikből és a helyzet kezeléséből?
  4. Húzzuk le a tanulságot: A történeten keresztül vonjuk le a következtetéseket a fő témával vagy üzenettel kapcsolatban. Mi az a fontos érték vagy elv, amelyet a történet átad nekünk? Milyen tanulságot tudunk levonni a karakterek cselekedeteiből és a történet fejlődéséből?
  5. Alkalmazzuk a tanulságot a való életre: Gondoljuk át, hogy hogyan alkalmazhatjuk a történetben tanult értékeket vagy elveket a saját életünkben és az életünkben felmerülő hasonló helyzetekben. Hogyan segíthet nekünk ez az új megértés abban, hogy jobban kezeljük a konfliktusokat és más kihívásokat a mindennapokban?

Ezek a lépések segíthetnek abban, hogy megértsük és levonjuk a morális tanulságot egy történetből, és hogy aztán alkalmazzuk ezt az új megértést a való életben.

 

 

 


Egy példaszöveg

A Késői Projekt

Márk és Anna középiskolások voltak, és egy csoportmunkában kellett egy nagy projekten dolgozniuk a történelem tanáruk számára. A projekt határideje már közeledett, de a két diák közötti együttműködés nem volt zökkenőmentes. Márk egyre inkább úgy érezte, hogy Anna nem hozzá kellőképpen elkötelezett a projekttel kapcsolatban, míg Anna azt gondolta, hogy Márk túlzottan irányítani próbálja a dolgokat.

Ahelyett, hogy megbeszélték volna a problémát, mindketten úgy döntöttek, hogy inkább egyedül dolgoznak tovább a projekten, és elkerülték egymást. Márk egyre inkább úgy érezte, hogy minden felelősség rá hárul, és egyedül kell megoldania a projektet, míg Anna úgy érezte, hogy Márk túlzottan kritikus vele szemben, és nem értékelte eléggé a hozzájárulását.

Ahogy közeledett a határidő, mindketten egyre stresszesebbek lettek, és a projekten dolgozva egyre feszültebb lett közöttük a hangulat. A végső prezentáció előtti nap Márk és Anna összevesztek a projekt utolsó részletein, és úgy döntöttek, hogy egyedül állítják össze a prezentációt.

A prezentáció napján azonban Anna késve érkezett, és Márk magára maradt a teremben. Amikor Anna bejött, őszintén elnézést kért a késésért, és elmagyarázta, hogy azért késett, mert egyéb családi ügyek miatt késett. Márk ekkor rájött, hogy Anna is ugyanolyan keményen dolgozott a projekten, és hogy mindketten hibásak voltak a kommunikáció hiánya miatt.

Azon a napon a két diák elhatározta, hogy együtt dolgoznak a prezentáción, és összehangolják az erősségeiket. Bár kicsit hajszoltak lettek, sikerült egy kiváló prezentációt bemutatniuk, amely nagy sikert aratott az osztály előtt.

Morális mondanivaló: A kommunikáció hiánya és az előítéletek gyakran vezetnek konfliktusokhoz. Fontos, hogy nyitottak legyünk egymás felé, megértsük a másik szempontját, és együttműködjünk a közös cél érdekében.

Ezek is érdekelhetnek

Tankerületek által támogatott Óratervező és Egyéni fejlesztési terv programjaink: Kattints és tudj meg többet!

Tankerületek által támogatott Óratervező és Egyéni fejlesztési terv programjaink: Kattints és tudj meg többet!

Minden ami egy óraterv, egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez kell egy csomagban! Előre beépített elrendezés- fejléc, óraterv kifejtése Szakkifejezések Formázott nyomtatási kép  Kiknek ajánljuk?  Óvodapedagógusoknak, tanítóknak és tanároknak 1-12. osztályig,...

Pin It on Pinterest

Share This