0 Items

Részösszeg: Ft


Nincsenek termékek a kosárban.

A tanítási óra menete

 1. A figyelem felkeltése, a tanulás motivációjának biztosítása
 2. A tanulók informálása az óra céljáról
 3. A tanulók – a témával kapcsolatos – előzetes ismereteinek ellenőrzése, felidéztetése
 4. Az új ismeretek prezentálása (induktív, deduktív, vagy problémamegoldó ismeretfeldolgozás)
 5. Az új ismeretek elemzése (analízis: amikor az adott tényeket, jelenségeket, folyamatokat részekre bontjuk és a lényeges összefüggéseket megállapítjuk; szintézis: az eredmények egyesítése és általánosítása)
 6. Fogalomalkotás, következtetés (szabály) megszövegezése (absztrakcióval és általánosítással)
 7. Rendszerezés és rögzítés (a rendszerezés lehet: elsődleges, parciális, átfogó, komplex; a rögzítés bevált módja az ismétlés, lehet elsődleges, folyamatos; általában a rendszerezés és rögzítés összekapcsolódik)
 8. A tanultak alkalmazása és a visszacsatolás (az újonnan megszerzett ismeretek felhasználása, feladat- és problémamegoldása gyakorlás formájában, majd sor kerülhet az alkotók produktív alkalmazására)
 9. A tanulói teljesítmény ellenőrzése és értékelése

A tanítási óra szerkezetét meghatározó tényezők

 • A didaktikai feladatok (részletesen később)
 • A tantárgy és a tananyag sajátosságai (bonyolult vagy könnyebb, verbális vagy gyakorlatias jellegű)
 • A tanulók életkori sajátosságai, értelmi képességeik fejlettsége (pl. kicsiknél az előadás jellegű ismeretközlést minimális szintre kell tenni, hisz koncentráló képességük még kisebb)
 • A munkaformák (frontális-csoportos-páros-egyéni munka)
 • Az oktatási módszerek (a tanár által választott és alkalmazott módszer meghatározó az óra szerkezetében, figyelembe kell venni: – a tanulási törvényeket, – az osztály fejlettségét, – összetételét, – a tananyag jellegét, – a tanár lehetőségeit, – a didaktikai alapelveket)

Még több alapfogalmat keresel?  Pedagógiai alapfogalmakat itt találod

Legnépszerűbb óratervező és egyéni fejlesztési terv programok

Didaktikai alapelvek

Tudományosság: a tananyag tükrözze az adott szaktudomány eredményeit
Motiválás: a tanulási kedv felébresztése
Aktivizálás: ped-i tevékenység melynek célja a tanulók belső aktivitásának kialakítása(figyelemkoncentráció, gondolkodási intenzitás, emlékezeti élénkség stb.)
Érthetőség: a tananyag tanulhatóvá tétele
Fokozatosság: az előzetes ismeretekre építve
Rendszeresség: a tananyag áttekinthető, logikus felépítése és optimális adagolása
Szemléletesség: a valóság ábrázolásának modellezése, annak alkalmazása; egyben a tanulói megfigyelés pedagógiai irányítása
Tartósság: az elsajátított ismeretek jártasságok, készségek beépítése a tanulók személyiségébe
Differenciálás: egyénre szabás
Visszacsatolás: figyeljünk arra, hogy a tanulók saját előrehaladásukról tájékoztatva legyenek
Megerősítés: akár pozitív, akár negatív megerősítés

A didaktikai feladatok és az óratípusok összefüggése

Didaktikai feladatok Átfogó, komplex didaktikai feladatok (ez a leggyakoribb):

 • a.) új ismeret feldolgozása
 • b.) alkalmazás

Esetenként önállóan megjelenő didaktikai feladatok:

 • a.) ismétlő rendszerezés
 • b.) ellenőrző értékelés

Az oktatási folyamat időnként önálló didaktikai feladattá váló mozzanata: a motiválás

A didaktikai feladatok jellemzői az egyidejűség és az egymásutániság. Bár az oktatás törvényszerűségei által meghatározott rendben követik egymást, de váltakoznak is és átszövődnek.
Motiválás –> Új ismeret feldolgozás –> Alkalmazás –> Új ismeret feldolgozás –> Alkalmazás –> Ismétlő rendszerezés –> Ellenőrző értékelés

Megismerkednél az óratervező programjainkkal? Ide kattintva megismerheted az A és B változatban tervező programjainkat, amelyek az itt felsorolt fogalmakat is tartalmazzák

Óratípusok

Didaktikai feladatok                                                                                   Óratípusok
Új ismeret feldolgozása                                                                                 Új ismereteket feldolgozó óra
A feldolgozott ismeretek alkalmazása                                                        Alkalmazó (gyakorló) óra
Ismétlő rendszerezés                                                                                    Rendszerező óra
Ellenőrző értékelés                                                                                        Ellenőrző (témazáró) óra

Az óratípus mindig a didaktikai fő feladattól függ. Az óratípusokon belül sokféle óravariáns rejlik. A legtöbb esetben egy-egy órán több didaktikai feladat megoldására is lehetőség nyílik. Az óratípust az határozza meg, hogy az adott órán melyik a legfontosabb didaktikai feladat.

A tanítási órák főbb típusain belül további órafajtát tervezhetünk

Új ismeretet feldolgozó órák
 • frontális munkával vezetett óra
 • csoportmunkában végzett ismeretfeldolgozás
 • programozott oktatás (számítógép, oktatógép, programozott tankönyvű
 • új ismeret feldolgozása egyéni munkával (munkafüzet, feladatlap)
 • új ismeretek szerzése TV-adás, video, film segítségével
Alkalmazó (feladatmegoldó) órák
 • készségfejlesztő óra
 • gyakorló óra
 • munkáltató óra
 • laboratóriumi óra
 • tanműhelyi óra
Új ismeretet feldolgozó és rendszerező órák
 • összefoglaló óra
 • múzeumi, könyvtári óra
 • üzemlátogatás (szakképzésben)
 • tájegység-látogatás
Ellenőrző (értékelő) órák
 • témazáró ellenőrző óra (értékeléssel)
 • értékelő óra (félévek végén)
Olyan sokan nem tudják!- Egyedi karácsonyi betűk tölthetők le ingyenesen. Csak tudni kell honnan és hogyan!

Olyan sokan nem tudják!- Egyedi karácsonyi betűk tölthetők le ingyenesen. Csak tudni kell honnan és hogyan!

Mindjárt beköszönt a karácsony! Utolsó simításként jól jöhet a karácsonyi ppt-re, üdvözlő,- képeslapunkra egy igazi ünnepi felirat.

Sokszor azt gondolom amikor képet szerkesztek, hogy nem elég jó kellene egy kis plusz, amitől az egész kép élni kezd, megváltozik az egész hangulata. Sok munkaórát beleáldozok, hogy olyan legyen minden, ahogy elképzelem. Pedig, karácsonyi betűtípusokból rengeteg van fent az interneten, csak tudni kell őket megtalálni és használni.

Pin It on Pinterest

Share This