Egyéni fejlesztési terv

Hogyan kezdjünk hozzá?

Az Egyéni fejlesztési terv a pedagógiai folyamat olyan tervezési dokumentuma, amely segíti az egyéni képességekhez és szükségletekhez igazított, egyénre szabott fejlesztést. A fejlesztési tervet egy adott gyermek/tanuló fejlesztéséhez készítünk, annak egyéni sajátosságaihoz igazítjuk, más gyermekre nem alkalmazható.

„Az egyéni fejlesztési terv a pedagógus napi munkájához is segítséget ad, vezérfonal és támpont. Használatával lehetővé válik, hogy a pedagógus az oktatási-nevelési folyamatot, a tanulás szervezését, a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját, eszközeit a sajátos nevelési igényű tanulók egyediségéhez igazítsa. Tanórai munkájába is tudatosan be tudja építeni az érintett tanulók speciális fejlesztésének elemeit, így a pedagógiai folyamat egészében érvényesíthető, a sajátos nevelési igénynek megfelelő differenciálás.”(Soósné, 2008. 163.o.)

Az egyéni fejlesztési terv időbeli hatálya 3 hónap (negyedév), 6 hónap (félév), 9 hónap (egy tanévre szóló) időtartamú egyaránt lehet.

Az egyéni fejlesztési terv megvalósulását nyomon kell követni,és értékelni kell. Az egyéni fejlesztési tervet a pedagógus változtathatja, módosíthatja.

Az egyéni fejlesztési tervre alapozva a pedagógus a tanuló fejlesztését beépítheti a tanulási folyamatba, a tanóra, illetve egyéb iskolai foglalkozások keretébe is. Ezúton válik lehetővé, hogy az egyéni fejlesztési terv az iskolai pedagógiai tevékenység szerves részévé váljék. Ehhez szükséges, hogy valamennyi érintett pedagógus ismerje a tanulóra készített egyéni fejlesztési tervet. Fontos kialakítani az iskolai gyakorlatban azokat a formákat, kereteket, amelyek alkalmasak szakmai műhelymunkára. A szakmai műhelyekben kialakuló alkotó légkör az egész iskola pedagógiai tevékenységet pozitívan befolyásolhatja.

Egyéni fejlesztési tervet készítését támogató programok

Kiről írjunk fejlesztési tervet?

Különleges bánásmódot igénylő tanulókról

 • Sni
 • Btmn
 • HHH
 • Tehetséges tanulók

Egyéni fejlesztési tervet készítése.  Mit tartalmazzon a fejlesztési terv?

 • Az egyéni fejlesztési terv két részre bontható: a fejlécre, és a terv részre.
 • Az egyéni fejlesztési terv fejléce:
 •  A gyermek neve, évfolyama vagy csoportja
 • A pedagógus neve, szakképesítése
 • Feladat ellátási hely
 • A sajátos nevelési igény típusa – súlyossági foka
 • Anamnesztikus adatokat
 • Szakértői bizottság szakvéleményében foglalt státusz, diagnózis, fejlesztési javaslatok
 • Kiegészítő egyéb szolgáltatások jelzése (pl. logopédia, gyógytestnevelés, mozgásterápia stb.) gyakoriság, az ellátás formája
 • A fejlesztés megvalósulásának keretei gyakorisága, időtartama
 • A gyógypedagógus saját megfigyelésein, felmérésein alapuló státusz, egyéb
 • szakemberek megfigyelésein, felmérésein alapuló vélemény összegzése

 

Terv

 • A fejlesztés célkitűzései (elsődleges, általános, részletezett)
 • A fejlesztés területei (ezen belül területenként: cél meghatározása, feladatokra bontás,
 • alkalmazott módszerek, eljárások és eszközök)
 • A fejlesztés értékelésének szempontjai, a visszacsatolás módja
 • A hatások és változások megállapításának módja, gyakorisága, dokumentálása, az
 • értékelés eredményeinek hasznosítása a motivációban, további fejlesztésben
 • A foglalkozásokon alkalmazott módszerek, eszközök, eljárások

 

Forráswww.ujpestiegymi.hu,  http://www.jgypk.hu/ ,  Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez-oktatás.hu

Az egyéni fejlesztési tervek gyors elkészítéséhez létezik egy pedagógusoknak készült tervező program. Jelenleg akciósan elérhető a 2023-as tanévekre

Bővebben is megismerhető: https://oraterv.hu/bemutatoskillful/

Ezek is érdekelhetnek

Skillfulbemutato

Skillfulbemutato

Kiknek ajánljuk programjainkat?
Gyógypedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, logopédusoknak, tanítóknak és tanároknak 1-12. osztályig, óvodapedagógusoknak

Szülinap az osztályban-születésnapi táblák a tanteremben.

Szülinap az osztályban-születésnapi táblák a tanteremben.

Lehet rajta vitatkozni, hogy a születésnapok ünneplése az iskola vagy a pedagógus feladata-e. De az biztos, hogy a gyerekek a születénapjukon különlegesnek szeretnék érezni magukat.El ne felejtsük... Készítsünk hát születésnapi táblát, hogy el ne  felejtsük senki...

Pin It on Pinterest

Share This