MEGVÁLTOZOTT TANÁRI SZEREP.ÍGY LÉGY A HELYZET MAGASLATÁN!

Már nem ismeretközlő, nem tudós, nem barát. Hanem mi?
A 21.századra a tanár felszabadult a hagyományos ismeretközlő szerep alól, és egyrészt segítőként, támogatóként, mint a tanulókkal együtt dolgozó „munkatárs” vesz részt a csoportok munkájában, másrészt koordinátorként irányítja is azt.

Milyen tevékenységeket végez a pedagógus egy modern tanítási órán?

 • Döntéshozatal: szakmai és szociális célok kitűzése, csoportalkotás, a tanulási környezet kialakítása, a szükséges tanulási segédeszközök meghatározása, a tanulók csoporton belüli feladatának meghatározása.
 • Tanulásszervezés:feladatadás, pozitív függés (interdependencia) kialakítása a csoport tagjai között, egyéni felelősség kialakítása, az elvárások transzparenssé tétele, a tanulói viselkedéssel kapcsolatos elvárások ismertetése, valamint a kooperatív képességek fejlesztése.
 • Megfigyelés és beavatkozás:a tanulók viselkedésének figyelemmel követése, valamint segítő beavatkozás feladatmegoldás közben.
 • Evalváció és értékelés:  tanulók önértékelésének fejlesztése a saját, illetve a csoport munkájának elemző értékelésével.

Összefoglalva:

 • A pedagógus olyan tanulási környezetet teremt, amelyben sok izgalmas, értelmes probléma van
 • A tanulás tapasztalásra épül
 • A tanár csak egy – és nem egyetlen – erőforrás
 • A pedagógus facilitátor, aki bízik a tanulókban
 • A személyközpontú tanár nem rohan, nem hajtja a gyerekeket

Ezt támasztja alá a tapasztalat és a gyakorlat?

Forrás:

 • http://tagnes.pbworks.com/f/A+MEGV%C3%81LTOZOTT+PEDAG%C3%93GUS+SZEREP.pdf
 • Óhidy Andrea:Az eredményes tanítási óra jellemzői

Pin It on Pinterest

Share This