A másokkal való együttműködés szükséges és alapvető képesség egy munkahelyen. A munkáltatók azokat a munkavállalókat részesítik előnyben, akik jól kommunikálnak, tudásukkal hozzájárulnak a cég fejlődéséhez, tudnak tárgyalni, tudják képviselni a véleményüket, jó konfliktuskezelők legyenek, és jól dolgoznak csapatban.
Az iskolák megadják a lehetőséget a mai tanulóknak, hogy mindezen képességeket biztonságos környezetbe sajátítsák el. Ezzel a tanulók és tanárok is egy olyan komplex rendszerben tanulnak, ahol a tudás és az ismeretátadás nem csak egyéni szinten, de csoport vagy osztályszinten is megvalósul.
A tanárnak nagy a felelőssége, hogy reálisan átlássa mindenkinek az egyéni, képességeinek megfelelő teljesítményét.  A munkaforma eltolódása maga után vonja azt is, hogy az értékelési rendszerünket is át kell gondolni.
Ehhez lehet nagy segítség, az ön- társértékelésnek hívott módszer.
Az ön és társértékelés az jelenti, hogy a csoport tagjai értékelik/pontozzák/osztályozzák a maguk és egymás munkáját, általában egy értékelő lap segítségével.

 • A tanulók megtanulnak egy értékelési kultúrát, amelyben saját magukat és társukat is reálisabban látják.
 • A tanulói hozzáállás megváltozik.
 • Elősegíti a minőségi munkát az osztályteremben.
 • A tanulók tanulnak mások sikeréből és hibáiból.
 • Azonnali visszajelzést ad a tanulóknak és a tanárnak is.
 • Nagy létszámú osztály esetén reálisabb képet ad a tanárnak, az egyéni teljesítményről is.
 • Idő takarít meg a tanárnak!

Módszerek:

 • Mielőtt elkezdődik a munka, az tanulóknak el kell mondani, hogy mit és milyen arányban értékelünk? Egyéni munka minőségét, a csoport elkészült munkájának a minőségét, vagy az együttműködést?
 • Meg kell beszélni az értékelőlap szempontsorát.
 • Pontokkal, százalékkal, jeggyel vagy szövegesen értékelünk.
 • Hogyan számít be az egyéni értékelésbe.

Hogyan lehet jeggyel értékelni a csoportmunkát?

 • Egy jeggyel értékelem a csoport minden tagját, az elvégzett munka minősége alapján.
 • Egyéni jeggyel értékelek, a társértékelő lap segítségével.
 • Egy jeggyel értékelek egyéni munkát és egy jeggyel az elkészült feladatot.

Egy jeggyel az együttműködést, egy jeggyel az egyéni teljesítményt és egy jeggyel a csoportteljesítményt értékelem.
Mely korosztályt lehet bevonni a társértékelés rendszerébe?
Iskola első osztályától.
Saját tapasztalat: Szeretem alkalmazni a módszert. Érdemes mindenképpen elejétől követni a módszert, mert ha nincsenek tisztázva a „játékszabályok”, akkor értetlenkedés lesz belőle. Az értékelő lap alkalmazása a végén nagyon fontos, mert a szempontsor segíti a gyerekeket az értékelésben, különben azért hogy nehogy megharagudjon a másik, túlértékelik egymás teljesítményét. A kiértékelést magam végzem, de a hiányosságokat úgy jelzem vissza, hogy miben kell fejlődni az adott csoporttagnak. Ami pozitív hozadéka még a módszernek, hogy igazságosabbnak ítélik a gyerekek, ha beleszólhatnak ők is a jegyek alakulásába. És tényleg időmegtakarító módszer.
Az értékelő lapot  itt lehet letölteni:

 

Pin It on Pinterest

Share This