Mi is az a Stem és milyen karrierlehetőségeik vannak a STEM szakembereknek Magyarországon?

A STEM angol rövidítés, mely a Science, Technology, Engineering, és Mathematics szavak kezdőbetűiből tevődik össze.

A Hays Hungary nagyszabású felmérésben kérdezte a STEM területen karriert építő szakemberek, hogy mikor és milyen meghatározó élmények érték őket, amelyek hatására a tudományos területet választották. Arról is megkérdezték őket, ők hogyan népszerűsítenék a területet a fiatalok körében. Felmérésükben életszakaszokat és előre rögzített népszerűsítést szolgáló eszközöket értékelhettek, illetve saját szavaikkal mondhatták el véleményüket.

A majd ezer kitöltő elsősorban a STEM területeken dolgozó jelöltjeik közül került ki. A válaszadók többsége mérnöki és IT területen dolgozik, jelentős részük azonban az orvostudomány és egyéb természettudományos iparágban tevékenykedik. A STEM területet népszerűsíteni vágyóknak két fontos információra van szükségük: mikor és hogyan tudnának hatni a fiatalokra a pályaválasztást illetően.

A szakemberek közel felét már kisgyermek korában fontos befolyásoló tényezők érték. Érdemes kiemelni, hogy a válaszadók több mint kétharmadának a legmeghatározóbb időszak az általános iskola felső tagozatától egészen a középiskolán át tartanak.Kérdőívjük első kérdésével a mikor kérdésre kerestük a választ. Arról kérdezték a szakembereket, mely életszakaszban érte őket olyan hatás, amely a STEM terület felé orientálódásukat eredményezte.

A legmeghatározóbb hatások azonban az egyetemi évek alatt és a diploma megszerzése után érik a szakembereket, ami nem nagy meglepetés. A kormányzati szervek és a vállalatok már jól megszervezett stratégiával rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogyan érjék el és hogyan ösztönözzék a „kész” szakembereket. Felmérésük főként az ezt megelőző időszak feltérképezésére fókuszál.

A felmérés második központi témaköre arra vonatkozik, hogy mi ösztönözte a STEM területen dolgozó szakembereket, hogy a tudományos pályát válasszák. Nos, a felmérést kitöltő szakemberek igencsak egyértelmű választ adtak.

Talán nem meglepő, hogy a gyerekek azzal szeretnek foglalkozni, amiben sikeresnek érzik magukat. A majdnem ezer megkérdezett szakember háromnegyedénél döntő tényező volt, hogy az iskolai tanulmányai alatt, a reál tárgyak voltak az erősségeik. Második helyen az oktatók szerepét emelték ki, mint meghatározó tényező. Harmadik helyen a jó karrier lehetőséget látták a tudományos pályában, ami végül befolyásolta őket a döntéshozatalban. A szabad szavas válaszok esetében pedig megerősítést kaptak arra, hogy az oktatóknak kiemelkedő szerepe van a diákok pályaválasztásában. Ilyen válaszok például a „Jó tanárok kellenek”, „Az iskolai tanárokra  fektetném a hangsúlyt, őket kell megnyerni. Az eszközök semmit nem érnek lelkes tanárok nélkül”.

A felmérés harmadik témaköre a népszerűsítés eszközeiről szólt, azaz milyen módszerek, eszközök segítenék, hogy minél több ember döntsön úgy, hogy a tudományos pályát válassza.

A hogyan kérdéskörben már nem volt a korábbiakhoz hasonlóan kiemelkedő válasz. A megkérdezettek túlnyomó többsége egyetért abban, hogy az általános iskolák és középiskolák számára biztosítani kellene a szükséges és megfelelő oktatási eszközöket. Továbbá, a szakemberek arra biztatják a civileket és a vállalatokat, hogy nyissák meg a diákok előtt üzemeiket, gyáraikat, laboratóriumaikat, hogy ezáltal a fiatalok betekintést nyerhessenek a STEM világába.

Már az előző kérdésre adott válaszokból is kiderült, hogy a kitöltők véleménye szerint, a tanulmányi versenyeztetés nem a legmegfelelőbb módszer a népszerűsítésre. A fenti összefoglaló rámutat arra, hogy a pályaorientációs eseményeknél, a szakemberek hasznosabbnak gondolják a nyílt nap jellegű, elsősorban élményeket biztosító üzemlátogatásokat. Összességében elmondható, hogy az általános iskola felső tagozatától egészen a középiskola befejezéséig, támogatni kell a gyerekeket a siker(élmények) megszerzésében. Tanáraik bevonásával és közreműködése mellett, a megfelelő iskolai eszközök biztosításával, vagy a vállalatok üzemeinek, laborjainak megnyitása egy lehetőség lehet arra, hogy a fiatalok betekintést nyerjenek a STEM terület érdekes világába.

Amennyiben szívesen ásna mélyebbre a felfedezésekben, 

https://figyelo.hu/mi-is-az-a-stem

https://autopro.hu

Pin It on Pinterest

Share This