Az óraterv két részből áll: fejléc és az óra tartalmának a kidolgozása.

A fejléc foglalja össze a legfontosabb adatokat, amely áttekinthetően vázlatos formában tartalmazza:

 • Pedagógus nevét
 • Osztályt amelyben tanít
 • Tantárgyat
 • Műveltségi területet
 • Az óra témáját
 • Az óra cél és feladatrendszerét
 • Az óra didaktikai feladatait
 • Tantárgyi kapcsolatokat
 • Felhasznált forrásokat

 

 

hogyan készítsünk óratervet

Az óraterv kidolgozása részben azt kell bemutatnunk, hogy hogyan építjük fel a tanórát.  Érdemes tagoltan bemutatni a tanóra felépítését, logikusan egymásra épülően összeállítani a tevékenységeket.

A tevékenységek leírása mellett, adjuk meg az alkalmazott módszereket, a használt munkaformát, és eszközöket.

A tevékenységek összeállításához egy rövid vázat olvashatsz. Minden ponthoz adj tevékenységet, munkaformát és ha szükséges eszközt is.

 • A figyelem felkeltése, a tanulás motivációjának biztosítása
 • A tanulók informálása az óra céljáról
 • A tanulók – a témával kapcsolatos – előzetes ismereteinek ellenőrzése, felidéztetése
 • Az új ismeretek (tények, adatok, jelenségek, folyamatok) prezentálása
 • Az új ismeretek elemzése
 • Fogalomalkotás, következtetés, szabály megfogalmazása
 • Rendszerezés, rögzítés
 • A tanultak alkalmazása és visszacsatolás
 • Összefoglalás
 • A tanulói teljesítmény ellenőrzése (szükség estén korrekció)
 • Házi feladat vagy önálló otthoni munka kijelölése

A képen látható óratervet sablonnal is elkészítheted, amelyeket itt tudsz megrendelni:

Pin It on Pinterest

Share This