0 Items

Részösszeg: Ft


Nincsenek termékek a kosárban.

„Azon fáradozunk, hogy az egyéneket és közösségeket a közös tanulás legkülönbözőbb eszközeivel és módszereivel segítsük a magukra találásban,az önbizalom és cselekvőképesség megszerzésében, a személyiség és a közösség kiteljesítésében, érvényesülésében, a foglalkoztatásban való helytállásban.”
Az egyéni fejlesztési terv a gyermek meglévő képességein és lehetőségein alapuló,egész személyiségére ható tanulási és tanítási folyamat tervezésének dokumentációja.
A pedagógus számára milyen előnnyel és eredménnyel  jár az egyéni fejlesztési terv használata:
 1. Segíti a tanító napi felkészülését, csökkenti a tervezési időt
 2. A fejlesztési cél alá rendeli a tevékenységeket, ezáltal nem keverednek egymással a célok és feladatok.
 3. A tanítási–tanulási időben a pedagógusnak fontos szakmai feladata a tananyag- és módszerválasztás tervezése, koordinálása, megkönnyíti a munkáját.
 4. Könnyebb a differenciált feladatok válogatása, mert a fejlesztési terv tartalmazza a feladatokat.
 5. Valamennyi gyerek képességeinek fejlesztését beépítheti a tanórába.
 6. Tudatossá teszi a napi tervezést.
 7. A képesség fejlesztésére fókuszál nem az ismeretközlésre.
 8. Rugalmas szemléletet alakít ki a tanítóban.
 9. Jobb együttműködésre, együttgondolkodásra készteti a tanítót a gyermekkel, a szülővel, a társpedagógusokkal, a gyógypedagógussal).
 10. Növeli a fejlesztési folyamat szabályozásának képességét.
 11. Alkotómunkára ösztönöz.
 12. Nagyfokú módszertani szabadságot ad.
 13. Növeli az elfogadás képességét.
 14. A pedagógus motiváltabbá válik a tanításban.
A tanuló számára milyen előnnyel jár ha egyéni fejlődési tervet vezetnek róla:
 1. Jobb együttműködést eredményez, egyéni fejlesztési terv a gyermek egész személyiségére hat.
 2. Az ismeretek összekapcsolódnak, tehát segíti a tantárgyi koncentrációt.
 3. A pedagógusok a sérülésspecifikus területeket fejlesztik, miközben globálisan tekintenek rá.
 4. Tehetséggondozásra is alkalmas.
 5. A tanuló érdekeltté válik a terv megvalósulásában.
 6. Növeli a tanuló egyéni felelősségét.
 7. A sikerorientált tanulás hatására kifejleszthető és fenntartható a gyermekben a tanulás iránti motiváltság.
 8. Kialakul a „biztonságérzete”, mert látja és tapasztalja a törődést.
 9. Növeli a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyeit a felzárkóztatásban, beilleszkedésben, szocializációban.
Az egyéni fejlesztési terv használatának eredménye:
 1. A közös cél érdekében jobban összehangolja a szülő és a gyermek, a gyógypedagógus és a pedagógus, és a tanulót.
 2. A tanuló saját fejlődésére koncentrál ezáltal motiváltabbá együttműködőbbé válik.
 3. A kimeneti elvárások között megjelenik az érdeklődés, a kíváncsiság, az egyszerű szabályok elsajátítása, az én-tudat, az önbizalom és a pozitív énkép erősödése, a környezet védelme, a rendszeretet, az alapvető téri és időbeli relációk alkalmazása, a megfigyelőképesség, a szóbeli kifejezőképesség, a szókincs, az együttműködés készségei, az öröm, a választási és döntési képesség fejlődése.
 4.  Az SNI gyerekek legoptimálisabban a velük foglalkozó szakemberek – tanító pedagógusok, utazó gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, gyermekorvos, esetleg családvédelmi felelős – összehangolt csoportmunkájával fejleszthetők. A különböző nézőpontok összehasonlíthatók, tudatosíthatók.
 5. A fejlesztés irányát és időtartamát mindig az együttnevelő team határozza meg, méghozzá a lehető legoptimálisabban.
Az egyéni fejlesztési tervre alapozva a pedagógus a tanuló fejlesztését beépítheti a tanulási folyamatba, a tanóra, illetve egyéb iskolai foglalkozások keretébe is. Ezúton válik lehetővé,hogy az egyéni fejlesztési terv az iskolai pedagógiai tevékenység szerves részévé váljék. Ehhez szükséges, hogy valamennyi érintett pedagógus ismerje a tanulóra készített egyéni fejlesztési tervet. Fontos kialakítani az iskolai gyakorlatban azokat a formákat, kereteket, amelyek alkalmasak szakmai műhelymunkára. A szakmai műhelyekben kialakuló alkotó légkör az egész iskola pedagógiai tevékenységet pozitívan befolyásolhatja. A Skillful egyéni fejlesztési terv programban segít rendszerezni a pedagógus feladatait, a fejlesztési célokat és a tevékenységeket. Több mint 1000 fejlesztéssel kapcsolatos, témába rendezett kifejezést tartalmaz, amely kattintásra előhívhatók. Külön fejléc, és tevékenységszerkesztő,  az Útmutató szerint.   Fókuszban az egyén

Pin It on Pinterest

Share This