A következő dokumentumok tartoznak a tanári tervezés körébe

(A linkek egy olyan bemutatóra irányítják át, ahol a munka felgyorsítását segítő programok találhatók)

A tanári tervek megírása lehetővé teszi, hogy átgondoljuk a munkánkat, kidolgozzuk a tanítás-tanulás folyamatát.

 

 Óravázlat általános elemei

 

Tanító/tanár:

Osztály:

Óra anyaga:

Óra típusa: új ismeretet feldolgozó óra, alkalmazó, rendszerező vagy ellenőrző óra

Célja: az óra konkrét célja a tananyaggal kapcsolatban (Forrás: tanmenet tematikus terv)

Feladatai:

Nevelési: Idetartozik minden olyan személyiségfejlesztő, magatartást formáló lehetőség, melyeket a tanár a tartalom feldolgozása során ki tud bontani PL: környezettudatos magatartás formálása (környezeti nevelés), személyes felelősség megéreztetése a természet iránt ( erkölcsi nevelés, A természet szépségének megláttatása (esztétikai nevelés)

Oktatási/didaktikai: különböző oktatási stratégiák alkalmazása:

– A gondolkodás fejlesztése→ felfedezéses tanulás segítségével,

– szociális és készségek tanítása→ kooperatív tanulás segítségével,

– készségtanítás→ direkt ismeretátadási modell módszereivel

– új ismeret tanítása →bemutatás segítségével,

– adaptív oktatási stratégia alkalmazása

Pedagógiai/pszichológiai: motiválás, differenciálás és individualizálás, problémafelvetés és problémaszituáció megteremtésének módszerei

Módszerek:

– Nevelési: követelés, meggyőzés, példaadás, jutalmazás, dicséret, büntetés, gyakorlás, belső kontroll, attitűd formálása

– Oktatási/didaktikai: előadás, magyarázat, elbeszélés, tanulók kiselőadása, megbeszélés, vita, szemléltetés, projektmódszer, kooperatív módszer, szimuláció, szerepjáték, játék, házi feladat, munkáltatás, ellenőrzés, értékelés

Szervezési formák: frontális munka, egyéni munka, párban folyó tanulás, csoportmunka

Eszközök: (tanári, tanulói) Például: bemutató tanári kísérletek eszközei, tanulói kísérletek eszközei, modellek, makettek, szemléltető képek, didaktikus kártyák, táblai rajz, folyamatábrák, grafikonok transzparensek, interaktív anyagok, weboldalak, film, könyvek, tankönyvi ábrák, munkafüzetek, füzetek, csomagolópapírok, rajzeszközök, írólapok)

Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális nevelés, matematika…

 

Classbook- óratervező és Skillful egyéni fejlesztési terv programok az óraterv, óravázlat, egyéni fejlesztési terv előírás szerinti gyors,szakszerű  elkészítésére szolgálnak. 

„A formát mi adjuk a tartalmat te!”

Ezek is érdekelhetnek

Tankerületek által támogatott Óratervező és Egyéni fejlesztési terv programjaink: Kattints és tudj meg többet!

Tankerületek által támogatott Óratervező és Egyéni fejlesztési terv programjaink: Kattints és tudj meg többet!

Minden ami egy óraterv, egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez kell egy csomagban! Előre beépített elrendezés- fejléc, óraterv kifejtése Szakkifejezések Formázott nyomtatási kép  Kiknek ajánljuk?  Óvodapedagógusoknak, tanítóknak és tanároknak 1-12. osztályig,...

Hogyan rendezd a konfliktusokat az osztályban? – konfliktus megoldó tréning feladatok

Hogyan rendezd a konfliktusokat az osztályban? – konfliktus megoldó tréning feladatok

Konfliktuskezelési feladatok segítenek a diákoknak megérteni és hatékonyan kezelni a konfliktusokat. Például szerepjátékok, ahol a diákok megjelenítik különböző konfliktushelyzeteket, majd közösen megbeszélik a legjobb megoldásokat. Ezek a csoportdinamikai feladatok segíthetnek az osztályközösség erősítésében, a diákok közötti kapcsolatok kialakításában és az együttműködési készségek fejlesztésében.

Források:

http://www.jgypk.hu

<a href=”https://pixabay.com/hu/users/Pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1868728″>Pexels</a> képe a <a href=”https://pixabay.com/hu/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1868728″>Pixabay</a> -en.

 

Pin It on Pinterest

Share This