A következő dokumentumok tartoznak a tanári tervezés körébe

(A linkek egy olyan bemutatóra irányítják át, ahol a munka felgyorsítását segítő programok találhatók)

A tanári tervek megírása lehetővé teszi, hogy átgondoljuk a munkánkat, kidolgozzuk a tanítás-tanulás folyamatát.

 

 Óravázlat általános elemei

 

Tanító/tanár:

Osztály:

Óra anyaga:

Óra típusa: új ismeretet feldolgozó óra, alkalmazó, rendszerező vagy ellenőrző óra

Célja: az óra konkrét célja a tananyaggal kapcsolatban (Forrás: tanmenet tematikus terv)

Feladatai:

Nevelési: Idetartozik minden olyan személyiségfejlesztő, magatartást formáló lehetőség, melyeket a tanár a tartalom feldolgozása során ki tud bontani PL: környezettudatos magatartás formálása (környezeti nevelés), személyes felelősség megéreztetése a természet iránt ( erkölcsi nevelés, A természet szépségének megláttatása (esztétikai nevelés)

Oktatási/didaktikai: különböző oktatási stratégiák alkalmazása:

– A gondolkodás fejlesztése→ felfedezéses tanulás segítségével,

– szociális és készségek tanítása→ kooperatív tanulás segítségével,

– készségtanítás→ direkt ismeretátadási modell módszereivel

– új ismeret tanítása →bemutatás segítségével,

– adaptív oktatási stratégia alkalmazása

Pedagógiai/pszichológiai: motiválás, differenciálás és individualizálás, problémafelvetés és problémaszituáció megteremtésének módszerei

Módszerek:

– Nevelési: követelés, meggyőzés, példaadás, jutalmazás, dicséret, büntetés, gyakorlás, belső kontroll, attitűd formálása

– Oktatási/didaktikai: előadás, magyarázat, elbeszélés, tanulók kiselőadása, megbeszélés, vita, szemléltetés, projektmódszer, kooperatív módszer, szimuláció, szerepjáték, játék, házi feladat, munkáltatás, ellenőrzés, értékelés

Szervezési formák: frontális munka, egyéni munka, párban folyó tanulás, csoportmunka

Eszközök: (tanári, tanulói) Például: bemutató tanári kísérletek eszközei, tanulói kísérletek eszközei, modellek, makettek, szemléltető képek, didaktikus kártyák, táblai rajz, folyamatábrák, grafikonok transzparensek, interaktív anyagok, weboldalak, film, könyvek, tankönyvi ábrák, munkafüzetek, füzetek, csomagolópapírok, rajzeszközök, írólapok)

Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális nevelés, matematika…

 

Classbook- óratervező és Skillful egyéni fejlesztési terv programok az óraterv, óravázlat, egyéni fejlesztési terv előírás szerinti gyors,szakszerű  elkészítésére szolgálnak. 

„A formát mi adjuk a tartalmat te!”

Ezek is érdekelhetnek

Almatorony

Almatorony

TANTÁRGY: környezet, biológia, természetismeret, technika, fizika   KOROSZTÁLY:alsó, felső tagozat, középiskola    IDŐ:25-45 perc    MUNKAFORMA:  csoport ESZKÖZÖK:   alma hurkapálcika,   ELŐKÉSZÍTÉS: nem szükséges  MIRE JÓ MÉG: környezet, egészség tudatosítás,STEAM,...

Őszi gyümölcsök projekt

Őszi gyümölcsök projekt

TANTÁRGY: környezet, biológia, természetismeret   KOROSZTÁLY:óvoda, alsó tagozat     IDŐ:45-90 perc    MUNKAFORMA:  csoport ESZKÖZÖK:   szükséges  ELŐKÉSZÍTÉS: szükséges  MIRE JÓ MÉG: környezet, egészség tudatosításAz őszi gyümölcsök projektnap egy nagyszerű módszer...

Források:

http://www.jgypk.hu

<a href=”https://pixabay.com/hu/users/Pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1868728″>Pexels</a> képe a <a href=”https://pixabay.com/hu/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1868728″>Pixabay</a> -en.

 

Pin It on Pinterest

Share This